Czy owadom zapylającym grozi wyginięcie?

Owady – zwierzęta, które możemy spotkać na całej kuli ziemskiej. Coraz częściej słyszymy o tym, jak istotna jest ich rola w całym ekosystemie. Naukowcy z całego świata apelują o ochronę owadów zapylających, których populacja z każdym rokiem drastycznie maleje.

Czy grozi im wyginięcie?

Czy istnieje życie na ziemi bez tych istot?

Jakie może mieć to konsekwencje dla ludzkości?

Zapraszamy wszystkich na rozmowę, podczas której odpowiedzi na te pytania udzieliła dr hab. Agnieszka Kosewska, prof. UWM ekspertka w dziedzinie entomologii.