Czym jest dobrostan zwierząt?

Żyjemy w czasach, w których możemy zaobserwować duży wzrost świadomości i empatii społeczeństwa wobec zwierząt. Kwestia dobrostanu zwierząt na przestrzeni lat często była tematem budzącym kontrowersje oraz podważanym i kontrolowanym przez środowiska prośrodowiskowe. Jak zmienia się pogląd człowieka i całej społeczności na hodowlę zwierząt? Czy zmiany prawne i liczne strajki rolników mają odzwierciedlenie na nasze codzienne życie?

W dzisiejszej Akademii Ciekawości gościmy Dr. hab. Tomasza Mituniewicza, prof. UWM, z Katedry Higieny Zwierząt i Środowiska Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie, który w rozmowie z Andrzejem Brzozowskim postarają się odpowiedzieć m.in. na te pytania, a także przybliżyć Wam bliżej nieznane realia życia zwierząt.