Kryzysy emocjonalne i samobójstwa w społeczeństwie

Zapraszamy na rozmowę z mgr Ryszardem Jabłońskim z Akademickiego Centrum Wsparcia UWM Empatia, który opowiedział o wielu konkretnych trudnościach dotykających ludzi w każdym wieku – m.in.: kryzysach emocjonalnych oraz próbach samobójczych.

W jaki sposób powinniśmy reagować, gdy zauważymy u siebie lub drugiej osoby w naszym otoczeniu istnienie przesłanek świadczących o problemie? Tego dowiecie się z rozmowy.