Architekt krajobrazu – czym się zajmuje?

Chyba każdy z nas lubi piękne widoki. O ile nie trudno nacieszyć oko pięknem natury, o tyle więcej pracy wymaga od nas docenienie widoków miejskich. Jak zachwycają elementy przestrzeni, w [...]

Rola popularyzacji nauki – jak to się robi?

Słyszałeś o Leonardo da Vinci? Znasz Nikolę Teslę? Z ich dzieł i wynalazków ludzkość czerpie po dziś dzień. Ich próby, błędy i projekty zapewniły nam rozwój. Nie udałoby się to [...]

To już przemoc czy tylko konflikt?

W tym roku Uniwersytet Warmińsko-Mazurski również włączył się w ogólnoświatową kampanię „Biała wstążka. Stop przemocy wobec kobiet”. Dr Joanna Frankowiak z Akademickiego Centrum Wsparcia „Empatia” przedstawiła jej główne założenia oraz [...]

Bliski Wschód – krajobraz po państwie islamskim

Bliski Wschód to region, w którym spotykają się kraje Europy, Afryki i Azji. Jest to świat piękny, ale niestety bardzo niebezpieczny. To tutaj funkcjonują różne nacje, mniejszości etniczne i religijne, [...]

Inwestowanie bez pieniędzy dla studentów

Postęp, pęd, praca, pandemia. Jedno z tych słów nie pasuje do pozostałych. Dlaczego? W biznesie pożądane są tylko trzy z tej czwórki. Technologie, perspektywy, zarządzanie – jak nie zgubić się [...]

Czy owadom zapylającym grozi wyginięcie?

Owady – zwierzęta, które możemy spotkać na całej kuli ziemskiej. Coraz częściej słyszymy o tym, jak istotna jest ich rola w całym ekosystemie. Naukowcy z całego świata apelują o ochronę [...]

Kryzysy emocjonalne i samobójstwa w społeczeństwie

Zapraszamy na rozmowę z mgr Ryszardem Jabłońskim z Akademickiego Centrum Wsparcia UWM Empatia, który opowiedział o wielu konkretnych trudnościach dotykających ludzi w każdym wieku - m.in.: kryzysach emocjonalnych oraz próbach [...]